Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Tôi không thích sông.

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Tôi không thích sông.

Nội dung câu nói

Tôi không thích sông.

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Tôi | sông | không thích.

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ có trong câu

song-3691

sông

Hai bàn tay khép, lòng bàn tay đối diện nhau, chấn một khoảng rộng 10 cm đặt chếch về bên phải rồi đẩy một đường thẳng sang bên trái.

Từ phổ biến

bo-bit-tet-7447

bò bít tết

13 thg 5, 2021

u-benh-7278

ủ bệnh

3 thg 5, 2020

chi-tiet-6913

chi tiết

31 thg 8, 2017

ma-684

(không có)

quan-321

quần

(không có)

anh-ruot-6882

anh ruột

31 thg 8, 2017

boi-loi-524

bơi (lội)

(không có)

con-sau-6929

con sâu

31 thg 8, 2017

bun-oc-7461

bún ốc

13 thg 5, 2021

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.