Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ Viên thuốc

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ Viên thuốc

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ cùng chủ đề "Từ thông dụng"

Từ cùng chủ đề "Danh Từ"

Từ cùng chủ đề "Từ thông dụng"

Từ cùng chủ đề "COVID-19 (Corona Virus)"

Từ phổ biến

bap-ngo-1850

bắp (ngô)

(không có)

de-1670

đẻ

(không có)

de-1669

đẻ

(không có)

am-nuoc-1062

ấm nước

(không có)

ba-lo-1066

ba lô

(không có)

banh-tet-3317

bánh tét

(không có)

o-464

ơ

(không có)

bun-mam-7458

bún mắm

13 thg 5, 2021

ho-dan-1353

hồ dán

(không có)

d-451

d

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.