Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 05

  Quay Lại


3 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 3
Bài 01: Thì hiện tại đơn và câu hỏi YES/NO.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 02: Cách hỏi giờ và giới từ chỉ thời gian.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 03: Thời khóa biểu & môn học.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video


3 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 3

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam