Hãy dành 5 phút tham gia khảo sát này để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.
Chúng mình mong muốn lắng nghe ý kiến của các bạn để góp phần xây dựng Từ Điển được tốt hơn.
Khảo sát tại đây

Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 06

  Quay Lại


4 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 4
Bài 01: Câu hỏi với WHAT

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 02: Miêu tả cảnh vật và mạo từ THE

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 03: Giới từ chỉ địa điểm

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 04: Which - Hỏi và trả lời về cảnh vật xung quanh nhà

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video


4 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 4

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam