Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Người ngoài kia là lớp trưởng

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Người ngoài kia là lớp trưởng

Nội dung câu nói

Người ngoài kia là lớp trưởng

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ngoài kia | lớp trưởng

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ phổ biến

cam-on-2424

cảm ơn

(không có)

vien-thuoc-7284

Viên thuốc

28 thg 8, 2020

ban-tho-1079

bàn thờ

(không có)

lay-qua-mau-7265

Lây qua máu

3 thg 5, 2020

khe-1971

khế

(không có)

rau-2033

rau

(không có)

mua-987

mưa

(không có)

sup-lo-7450

súp lơ

13 thg 5, 2021

r-467

r

(không có)

song-1812

sống

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.