Giới thiệu Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

Thành lập website TuDienNgonNguKyHieu.com

Được sự đồng ý của tác giả, Website TuDienNgonNguKyHieu.com xây dựng bởi Giáo Dục Sáng Tạo dựa trên nguồn dữ liệu của phần mềm Từ điển ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính (VSDIC) được xây dựng từ năm 2004 đến 2007. Ở đây, Giáo Dục Sáng Tạo không thay đổi nội dung mà chỉ tạo ra một giao diện thân thiện trên nền tảng web để mọi người có thể dễ dàng tra cứu và học về Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

2013

Bổ sung hơn 300 ký hiệu

Để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới tính cho trẻ khiếm thính, Trường Đại học Sư phạm TP HCM - Khoa Giáo Dục Đặc Biệt đã tự thu thập nghiên cứu cách thực hiện hơn 300 ký hiệu về lĩnh vực giới tính đặc trưng cho người khiếm thính phía Nam. Với sự hỗ trợ tài chính của Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng

2014

Xây dựng nền tảng API

Để chuẩn bị cho kế hoạch giúp cho Ngôn Ngữ Ký Hiệu có thể sử dụng trên mọi nền tảng. Giáo Dục Sáng Tạo đã xây dựng nền tảng API hỗ trợ việc lấy thông tin và hiển thị trên nhiều nền khác khác nhau như điện thoại di động, ipad, android tablet...

2015 - 06

Ra đời ứng dụng điện thoại

Với sự hỗ trợ của công ty DVMS, ứng dụng điện thoại trên hai nền tảng Android và IPhone đã được ra đời, giúp cho NNKH có thể được tìm kiếm mọi lúc, mọi nơi.

2015 - 10

Bổ sung 400 ký hiệu - Từ, Câu, Bài Hát

Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) đóng góp thêm 400 video mới bao gồm có Từ, Câu, Bài Hát

2016 - 04

Bổ sung 2000 ký hiệu - Từ

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu xin phép mượn từ Dự Án IDEO khoảng 2000 video dưới dạng chia sẻ lại nội dung. Nội dung của từ điển IDEO được xây dựng bởi Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

2016 - 10

Nâng cấp ứng dụng điện thoại

Công ty DVMS hỗ trợ nâng cấp ứng dụng điện thoại để có thể tìm kiếm Từ Ngữ - Câu - Bài hát

2016 - 11

Bổ sung 20 bài hát

Nhóm phiên dịch NNKH Sài Gòn với sự hỗ trợ của Giáo Dục Sáng Tạo và Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng đã xây dựng thêm 20 bài hát NNKH với lời hát được dịch theo ngữ pháp của NNKH

2016 - 12

Bổ sung từ ngữ còn thiếu

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu được liên tục bổ sung những từ ngữ còn thiếu với sự hợp tác của 4 đơn vị: Giáo Dục Sáng Tạo, Hear Us Now Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng,

2017

Bổ sung từ ngữ còn thiếu

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu được tiếp tục duy trì với sự hỗ trợ kinh phí của: Be Ready Academy Australia

2018

Xây dựng lại ứng dụng điện thoại

Với nguồn hỗ trợ kinh phí từ Be Ready Education Australia và sự cộng tác của công ty xây dựng app điện thoại PIXA VN

2019

Tích hợp bài giảng Tiếng Anh

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu đưa các bài giảng dạy Tiếng Anh bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Hear Us Now lên nền tảng Hear Us Now

2020

Nhà Tài Trợ