Chào mừng bạn đến với từ điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu


Ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) hay ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ là ngôn ngữ dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói. Ngôn ngữ ký hiệu do người điếc tạo ra nhằm giúp họ có thể giao tiếp với nhau trong cộng đồng của mình và tiếp thu tri thức của xã hội..

NNKH ở của Tiếng Việt là một hệ thống riêng biệt, không hoàn toàn giống với các quốc gia khác. Và giống nhưng ngôn ngữ nói, NNKH cũng có sự khác nhau giữa các vùng miền và có sự thay đổi, phát triển theo thời gian. Vì vậy khi tìm kiếm bạn sẽ thấy ký hiệu đó được thu thập ở vùng miền nào và cập nhật vào năm nào.

Để bắt đầu, bạn hãy điền vào khung tìm kiếm phía trên nhé. :)

Nhà Tài Trợ