Ứng dụng Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu trên Android và IPhone

Tác giả

Xây dựng ứng dụng: công ty DVMS
Nội dung: Nhiều tác giả
xây dựng API: Giáo Dục Sáng Tạo

Phần mềm là sự cộng tác với tinh thần cùng nhau xây dựng những tiệc ích tin học miễn phí, hữu ích cho xã hội giữa những tác giả bên trên.
Giáo Dục Sáng Tạo xin chân thành cảm ơn DVMS đã là những người đầu tiên nêu lên ý tưởng xây dựng một ứng dụng điện thoại, và đã là những cộng sự nhiệt tình, chuyên nghiệp. Chúng tôi đã học được rất nhiều khi làm việc với quý công ty.

Download cho Android Download cho IPhone
Giao diện dành riêng cho trình duyệt web điện thoại

Tác giả

Xây dựng ứng dụng: Giáo Dục Sáng Tạo
Nội dung: Nhiều tác giả

Giao diện web luôn được cập nhật thường xuyên để luôn có những tính năng mới nhất để theo kịp sự phát triển của giao diện web.

Sử dụng giao diện web