Ứng dụng Ngôn Ngữ Ký Hiệu di động

Ngôn Ngữ Ký Hiệu mọi lúc mọi nơi

Ứng dụng Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
trên Android và IPhone


Tác giả

Xây dựng ứng dụng: Be Ready Academy AustraliaPixa Studio Vietnam
Nội dung: Nhiều tác giả


Nội dung

Ứng dụng được xây dựng vào năm 2019 nhằm gíup cho người Điếc Việt Nam cùng tất cả những ai mong muốn và đang học Ngôn Ngữ Ký Hiệu có thể học ngôn ngữ này mọi lúc mọi nơi.

Ứng dụng có hơn 7000 video từ ngữ, câu và bài hát Ngôn Ngữ Ký Hiệu. Mỗi từ ngữ trong đó đều có giải thích ý nghĩa cũng như cụ thể cách thực hiện.

Download cho Android Download cho IPhone
Giao diện dành riêng cho trình duyệt web điện thoại

Tác giả

Xây dựng ứng dụng: Giáo Dục Sáng Tạo
Nội dung: Nhiều tác giả

Giao diện web luôn được cập nhật thường xuyên để luôn có những tính năng mới nhất để theo kịp sự phát triển của giao diện web.

Sử dụng giao diện web

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam