Giới thiệu

Để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới tính cho trẻ khiếm thính, Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tự thu thập nghiên cứu cách thực hiện hơn 300 ký hiệu về lĩnh vực giới tính đặc trưng cho người khiếm thính phía Nam.


Chủ nhiệm dự án

  • cô Cao Thị Xuân Mỹ

Trình diễn ký hiệu
  • cô Trần Thị Ngọc Lan
  • cô Trần Thị Oanh

Kinh phí được sự hỗ trợ kêu gọi đóng góp từ những nhà hảo tâm bởi Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng

Nhà Tài Trợ

Xoilac tvxoilac ** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.