Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Giới thiệu

Để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới tính cho trẻ khiếm thính, Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tự thu thập nghiên cứu cách thực hiện hơn 300 ký hiệu về lĩnh vực giới tính đặc trưng cho người khiếm thính phía Nam.


Chủ nhiệm dự án

  • cô Cao Thị Xuân Mỹ

Trình diễn ký hiệu
  • cô Trần Thị Ngọc Lan
  • cô Trần Thị Oanh

Kinh phí được sự hỗ trợ kêu gọi đóng góp từ những nhà hảo tâm bởi Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam