Giới thiệu

Dự án đầu tiên tại Việt Nam hướng tới đối tượng trẻ Điếc trước tuổi đến trường. Dự án được tài trợ bởi quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản thông qua Ngân hàng thế giới và thực hiện bởi tổ chức Quan tâm Thế giới phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2012 - 2016

Thông tin về từ điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu IDEO

Danh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO) Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa


Website IDEO ideo.org.vn
Website Từ Điển ideo.org.vn/dictionary
Facebook www.facebook.com/IDEOvietnam

Nhà Tài Trợ