Giới thiệu

Từ điển ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính là sản phẩm của Dự án "Xây dựng Từ điển kí hiệu giao tiếp cho người khiếm thính Việt Nam" của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh do TS. Cao Thị Xuân Mỹ làm chủ nhiệm, được sự tài trợ của chương trình Samsung DigitAll Hope 2004 với kinh phí thực hiện khoảng 40.000 USD, thời gian thực hiện từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005. Năm 2006, dự án được Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Lãnh sự Đan Mạch tại Việt Nam tài trợ để thực hiện giai đoạn 2.

Mục tiêu của dự án là sưu tầm các mẫu ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính ở các vùng, miền khác nhau của Việt Nam và làm thành một bộ dữ liệu để tra cứu dạng từ điển điện tử.

Các đối tượng hưởng lợi từ dự án:

 • Các học sinh khiếm thính
 • Các sinh viên học chuyên ngành Giáo dục đặc biệt
 • Các giáo viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt
 • Những người quan tâm đến ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính

Thành viên tham gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giai đoạn 1:

 • TS. Cao Thị Xuân Mỹ (Chủ nhiệm đề tài)
 • KS. Nguyễn Minh Hùng (Quản lý kỹ thuật)
 • Các giảng viên Bộ môn Giáo dục Đặc biệt:
  • Nguyễn Văn Khoa
  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Võ Minh Trung
  • Võ Thị Mỹ Dung
  • Lê Nguyệt Trinh
  • Lê Nguyễn Việt Yên
 • Các giáo viên Trung tâm Giáo dục Trẻ em khuyết tật Thuận An:
  • Cô Nguyễn Thanh Thu Thủy
  • Cô Trần Thị Vàng

Giai đoạn 2:

 • TS. Cao Thị Xuân Mỹ (Chủ nhiệm đề tài)
 • KS. Nguyễn Minh Hùng (Quản lý kỹ thuật)
 • Nguyễn Văn Khoa
 • Võ Minh Trung
 • Trần Thị Vàng

Tài liệu tham khảo

Việt Nam:

 • Tài liệu 650 mẫu ký hiệu của Viện Chương trình và Phát triển Giáo dục
 • Từ điển tiếng Việt - Nhà xuất bản Khoa học - Xã hội
 • Sách giáo khoa môn Văn cấp 1 - Nhà xuất bản Giáo dục

Quốc tế:

Liên lạc

Khoa Giáo dục Đặc biệt - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 8335579 - 164.
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

TS. Cao Thị Xuân Mỹ
Văn phòng:(08) 8335579
Email:[email protected]

Nhà Tài Trợ