Đồ vật

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề640 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 625 đến 632 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
viên ngọc

Bình Dương Đồ vật Trang phục
2006

Tay trái úp ngang tầm ngực, tay phải xòe, các ngón tóp vào, đặt ngửa tay phải lên cổ tay trái rồi lắc cổ tay phải qua lại, mắt nhìn vào tay phải.


Xem Video
vòi nước

Hà Nội Đồ vật
2006

Bàn tay phải để trước tầm ngực, lòng bàn tay úp, các ngón tay tóp vào rồi làm động tác vặn như đang vặn vòi nước cụ thể. Sau đó bàn tay phải lật ngửa


Xem Video


vợt

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay phải xòe, các ngón cong cong, lòng bàn tay hướng sang trái. Tay trái nắm cánh tay phải, xoay cánh tay phải, bàn tay phải nghiêng múc quay lên, lòng bàn tay ngửa


Xem Video
xà ben

Cần Thơ Đồ vật
2006

Bàn tay trái nắm chỉa ngón trỏ lên đặt tay trước tầm ngực. Tay phải nắm, bàn tay ngửa, ngón trỏ và ngón giữa chỉa ra đặt hẻ hở giữa hai ngón vào ngón


Xem Video
xà ben

Bình Dương Đồ vật
2006

Hai tay nắm hờ đặt gần nhau giữa tầm ngực rồi kéo dang rộng ra hai bên. Tay trái nắm còn chừa lỗ tròn nhỏ, tay phải nắm ngửa, chừa ngón trỏ và giữa con


Xem Video
xà bông

Cần Thơ Đồ vật
2006

Tay phải nắm, úp nắm tay ở giữa ngực rồi xoay ba vòng quanh ngực.


Xem Video
xà phòng

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay phải xòe, các ngón tay cong, đặt tay ra trước cao hơn tầm vai rồi lắc lắc tay.


Xem Video

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?


640 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 625 đến 632

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam