Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Ẩm thực - Món ăn Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn trái phải xòe ngửa, các ngón tay hơi tóp vào đặt tay giữa tầm ngực, các ngón tay phải chụm lại đặt phía dưới bàn tay trái rồi búng xòe ra và chụm trở lại (thực hiện hai lần). Sau đó hai tay nắm hờ dang rộng hai tay ra hai bên rồi nhấc nhích lên một chút.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác