Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Trạng từ

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề41 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

1 lần - một lần
once

Toàn Quốc Số đếm Trạng từ
2016

Bàn tay trái mở như hình 1 rồi đặt bàn tay nằm ngang, cao ngang ngực. Bàn tay phải làm như hình 2 rồi đưa tay trỏ quẹt vào lòng bàn tay trái rồi kéo lên và xoay


Xem Video


bất cứ
any

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Trạng từ
2016

"Hai tay làm theo hình vẽ Bắp tay ép sát vào thân mình. Hai tay đặt nằm ngửa 2 bên hông. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Lắc nhẹ 2 tay, cổ rút lại và đầu lắc


Xem Video
bây giờ / ngay lúc này
now/ at the moment

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Trạng từ
2016

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Hai bắp tay áp sát thân. Hai cẳng tay vuông góc với bắp tay, đặt ngang eo, song song với nhau. Hai bàn tay ngửa và đầu ngón tay hướng


Xem Video
bây giờ / ngay lúc này
now/ at the moment

Hà Nội Thời Gian Trạng từ
2016

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau rồi nhấn 2 xuống dưới 2 lần ở tư thế nằm ngửa 2 bên hông.Bắp tay ép sát thân mình.


Xem Video
chưa bao giờ / không bao giờ
never

Hà Nội Khác Trạng từ
2016

Xem Video
có thể
maybe/ can/ could

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Trạng từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi giơ thẳng đứng cao ngang vai.Lòng bàn tay hướng ra ngoài.Đầu ngón tay hướng lên.Đẩy tay ra ngoài đồng thời nắm lại


Xem Video
Advertisement
Advertisement


41 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam