mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viênXem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử