Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải cầm nhẹ vào bàn tay trái đưa ngang tầm ngực sau đó nhấn lên xuống 2 lần. Tay phải nắm chỉa ngón trỏ hướng ra trước rồi quay 2 vòng.
Advertisement


Advertisement