Bình Dương Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên trước miệng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

đỡ đần

Hải Phòng Hành động
2006

Tay trái nắm, đặt trước tầm ngực, tay phải đánh chữ cái Đ, đặt lên trên nắm tay trái, rồi đẩy hai nắm tay nhích ra vào hai lần.


Xem Video
giao lưu

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2006

Ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay chỉa ra đưa lên trước miệng, các ngón còn lại nắm, lòng hai bàn tay hướng vào cổ rồi xoay hai tay cùng lúc thành vòng tr�


Xem Video

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra ngoặc ngón trỏ qua trái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

quần áo

Bình Dương Đồ vật Trang phục
2006

Chỉ cụ thể vào quần và áo.


Xem Video
áo gió

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Tay phải giơ cao trước mặt đưa qua phải qua trái nhiều lần.


Xem Video


Nhà Tài Trợ