Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên trước miệng.