Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải chạm lên hai bên cánh mũi rồi vuốt nhẹ xuống hai khoé miệng.Sau đó bàn tay phải đánh chữ N chỉ ra trước.
Advertisement


Advertisement