Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bạn trai

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bạn trai

Từ phổ biến

dia-chi-7316

địa chỉ

27 thg 3, 2021

heo-2237

heo

(không có)

ho-dan-1355

hồ dán

(không có)

an-cap-2297

ăn cắp

(không có)

ban-2330

bán

(không có)

trau-2289

trâu

(không có)

do-thai-7325

Do Thái

29 thg 3, 2021

benh-nhan-1609

bệnh nhân

(không có)

tinh-chat-7059

tính chất

4 thg 9, 2017

boi-525

bơi

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.