Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ngửa, các ngón tay hơi tóp vào đặt tay trước tầm ngực. Bàn tay phải xòe úp bên ngoài bàn tay trái rồi di chuyển úp quanh bên ngoài bàn tay trái ba chỗ khác nhau.
Advertisement


Advertisement