Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lỏng, chỉa ngón cái và ngón trỏ ra hơi cong, đưa lên miệng.

Advertisement


Advertisement