Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đưa lên trán rồi hất ra ngoài
Advertisement


Advertisement