Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn nắm úp đặt trước tầm ngực, chỉa hai ngón út ra rồi xoay lắc hai cổ tay hai lần.
Advertisement


Advertisement