Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Thiên nhiên Tính Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: cold

có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mức được coi là trung bình, gây cảm giác khó chịu

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

hắt hơi

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay phải che miệng rồi hắt hơi cụ thể.


Xem Video
hoa liễu

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Bàn tay trái nắm úp , chỉa ngón trỏ xuống dưới, đặt tay trước tầm cổ, bàn tay phải nắm, chỉa ngón út ên rồi vạch vạch ngón út phải lên trên ngón trỏ


Xem Video
bệnh nhân

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Cánh tay trái đưa ra trước, lòng bàn tay ngửa, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải chạm úp lên mạch cổ tay trái. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lê


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thiên nhiên

Ký Hiệu cùng phân loại Từ thông dụng

hết sạch
run out of

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng
2017

Ngón tay phải duỗi, lòng bàn tay hướng xuống. Ngón tay trái duỗi, lòng bàn tay hướng lên. Tay phải đặt trên tay trái, tay phải xoa theo vòng tròn từ trái qua phải


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

hạ nách

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Đánh chữ cái H, rồi chữ cái A và dấu nặng. Sau đó đặt đầu các ngón tay phải ngay nách rồi đáng cong theo vòng nách.


Xem Video
đường khuy nút

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Đầu các ngón tay phải đặt ngay giữa nút áo thứ nhất rồi kéo dọc xuống theo đường khuy nút. Sau đó ngón cái và ngón trỏ tay phải tạo khoảng cách đôï 5cm


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam