Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái xòe, các ngón hơi cong, đặt ngửa tay ở trước tầm ngực.
Advertisement


Advertisement