Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Bàn tay trái ngửa đưa ra trước, tay phải nắm lại đặt hờ lên lòng bàn tay trái rồi xoay tay phải hai vòng. Sau đó tay trái giữ nguyên vị trí, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, cũng đặt trên lòng bàn tay trái rồi xoay cổ tay hai vòng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Ẩm thực - Món ăn

ngọt

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn
2006

Ngón trỏ và giữa thẳng, các ngón khác nắm đưa qua đưa lại trước miệng.


Xem Video
tiêu

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn
2006

Bàn tay trái ngửa, ngón cái chạm đầu ngón út của tay phải, đặt hờ trên lòng bàn tay trái, rồi xoay bàn tay phải một vòng theo chiều kim đồng hồ.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm ĐồngNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam