Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái C.Sau đó hai tay xòe úp, các ngón cong tạo hình móng vuốt, tay phải vươn ra trước, tay trái đặt trước ngực sau đó thu tay phải về, vươn tay trái ra. rồi tay trái xuôi xuống, tay phải cong hình móng vuốt làm động tác cào lên bắp tay trái hai trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác