Bình Dương Đồ vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đặt trước tầm bụng, tay phải hơi cao hơn tay trái rồi đập cả hai tay nhịp xuống một lần, di chuyển lên trước tầm ngực đập nhịp một lần, di chuyển lên trước tầm mặt đập nhịp hai lần.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

cái bẫy

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay trái đánh chữ C, tay phải khép úp lên chữ C, rồi sập xuống.


Xem Video
màn ngủ

Bình Dương Đồ vật
2006

Hai bàn tay nắm, chỉa hai ngón trỏ cong lại, lòng bàn tay hướng ra trước, đưa lên hai bên cao hơn vai, rồi đẩy ra trước.Sau đó úp hai lòng bàn tay vào nhau rồi


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo gió

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Tay phải giơ cao trước mặt đưa qua phải qua trái nhiều lần.


Xem Video
viên ngọc

Bình Dương Đồ vật Trang phục
2006

Tay trái úp ngang tầm ngực, tay phải xòe, các ngón tóp vào, đặt ngửa tay phải lên cổ tay trái rồi lắc cổ tay phải qua lại, mắt nhìn vào tay phải.


Xem Video
áo phông

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Hai bàn tay xòe ngón ra trước bụng lòng bàn tay hướng vào nhau rồi kéo hai tay dang rộng ra hai bên.


Xem Video


Nhà Tài Trợ