Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ giấy ăn

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ giấy ăn

Từ phổ biến

cong-bang-6931

công bằng

31 thg 8, 2017

cau-tao-6906

cấu tạo

31 thg 8, 2017

a-rap-7326

Ả Rập

29 thg 3, 2021

cam-on-2426

cảm ơn

(không có)

chim-2134

chim

(không có)

sup-7449

súp

13 thg 5, 2021

an-com-2300

ăn cơm

(không có)

anh-ruot-6882

anh ruột

31 thg 8, 2017

choi-1232

chổi

(không có)

bo-3328

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.