Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Dùng tay phải đánh 3 chữ cái H, Đ và K. Sau đó úp hai lòng bàn tay vào nhau rồi xoáy một vòng.