Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Đầu ngón cái và ngón út tay phải chạm nhau và đưa ra phía trước. Sau đó các ngón tay xoè ra và đưa lên cằm, đồng thời các ngón tay nhúc nhích.