Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới
Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020
Advertisement


Tiếng anh: Hospitalize

Bệnh nhân mang bệnh nặng hoặc truyền nhiễm phải điều trị nội trú tại bệnh viện, với sự giám sát và theo dõi của đội ngũ y tế nhằm đãm bảo sức khỏe của bệnh nhân

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement