Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải để kí hiệu chữ H, đưa lên chấm đầu ngón trỏ vào má rồi kéo xuống cằm.