Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới
Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020
Advertisement


Tiếng anh: Vomiting

là tình trạng rối loạn tiêu hóa buộc thức ăn trong dạ dày đi ngược lên thực quản và thoát ra ngoài qua đường miệng hoặc đôi khi qua mũi. Tình trạng này xảy ra có thể do tự nhiên cơ thể tự phản ứng hoặc có chủ ý dưới tác động của bên ngoài.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement