Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại rồi xoè ra, sau đó cong các ngón tay phải lại đồng thời hơi nhấn tay xuống một chút.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác