Hải Phòng Danh Từ Thực Vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay trái nắm, đưa ra ngang tầm ngực, tay phải nắm đặt sát nắm tay trái rồi dùng ngón cái tay phải chạm chạm lên ngón cái của tay trái, tỉa ngón cái tay phải ra 3 lần.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thực Vật

bắp (ngô)

Hà Nội Danh Từ Thực Vật
2006

Hai bàn tay nắm đặt sát nhau. Sau đó dùng ngón cái của bàn tay phải miết vào ngón cái của bàn tay trái (như tách các hạt ngô)


Xem Video
chuối

Bình Dương Thực Vật
2006

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ lên đặt tay trước tầm ngực, tay phải nắm, dùng ngón cái và ngón trỏ đặt trên đầu ngón trỏ trái rồi lột xuống ba lần theo ba


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ