Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, đưa ra ngang tầm ngực, tay phải nắm đặt sát nắm tay trái rồi dùng ngón cái tay phải chạm chạm lên ngón cái của tay trái, tỉa ngón cái tay phải ra 3 lần.
Advertisement


Advertisement