Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chúm để giữa ngực rồi bung nhẹ các ngón tay ra. Sau đó tay phải nắm chỉa ngón cái và ngón út ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài rồi đẩy tay về phía phải. Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón cái lên rồi đặt ngay miệng.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác