Hải Phòng Giáo Dục 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên chạm trán, sau đó tay phải nắm lại, chỉa ngón cái thẳng hướng lên trên, đặt trước gần bên vai trái rồi đưa từ trái sang phải.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

góc tù

Bình Dương Giáo Dục
2006

Cánh tay trái gập ngang trước tầm ngực, gác khuỷu tay phải lên mu bàn tay trái, bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái rồi nghiêng tay phải về bên phải


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam