Bình Dương Giáo Dục 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải chúm, đặt chúm tay lên giữa trán.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón cái ra rồi đẩy đẩy ngón cái hướng sang trái hai lần.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

bút

Bình Dương Đồ vật Giáo Dục
2006

Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau rồi đưa vào vắt lên giữa ngay nút áo thứ nhất.


Xem Video
luật lệ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục Quân sự
2006

Tay trái khép, ngón cái hở ra, dựng đứng bàn tay trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng ra trước, tay phải đánh chữ cái L đặt vào lòng bàn tay trái.


Xem Video
giỏi

Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên rồi nhúng nhúng hai lần, mặt diễn cảm.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo choàng

Lâm Đồng Trang phục
2006

Hai tay giơ lên ngang vai, các đầu ngón tay chạm vai áo rồi kéo hai tay vào giữa ngực trên và kéoxuống tới bụng.Sau đó hai bàn tay xòe bắt chéo nhau đặt giữa ng�


Xem Video
áo mưa

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Tay phải đưa cao ngang đầu, bàn tay phất nhẹ 2 lần.


Xem Video
hở hang

Hà Nội Trang phục
2006

Bàn tay phải đánh hai chữ H. Sau đó hai bàn tay nắm hờ đặt hai bên cổ rồi kéo khoét dọc theo vòng nách. Sau đó đưa hai bàn tay xuống đặt trước tầm bụng,


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam