Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, tay trái đặt gần hông trái, tay phải đặt sát nắm tay trái rồi kéo rút tay phải chếch về bên phải rồi lập tứ đánh qua đánh lại hai lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác