Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại, áp sát hai nắm tay với nhau, đưa lên trước miệng, lòng bàn tay hướng vào miệng rồi làm động tác giật úp lòng bàn tay xuống.(hai lần)
Advertisement


Advertisement