Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái đưa ra trước, lòng bàn tay ngửa, mũi bàn tay hướng ra trước, bàn tay phải khép, chạm mũi ngón tay phải ngay cổ tay trái, lòng bàn tay hướng trái, rồi đẩy cả hai tay ra phía trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác