Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái M, đầu mũi ngón tay hướng lên, lòng bàn tay hướng vào người, rồi đẩy "M " từ ngực trái sang phải , đầu mũi hướng xuống.Sau đó chuyển sang chữ cái N.