Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Áp sát lòng bàn tay phải vào mu bàn tay trái, các ngón tay cong lại rồi bẻ hai tay vào sao cho hai cổ tay chạm nhau hai lần.