Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn hai phải khép đưa lên chấm đầu ngón cái ngay đuôi chân mày phải, lòng bàn tay hướng ra trước rồi vẫy vẫy các ngón tay kia xuống.Sau đó hai bàn tay úp giữa tầm ngực, tay phải úp trên tay trái rồi vuốt tay phải về phía phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác