Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên, đưa tay ra trước rồi gật cong ngón cái xuống.
Advertisement


Advertisement