Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm bắt tay trái.

Advertisement


Advertisement