Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái đưa ngửa ra trước, các ngón tay tóp vào tạo lỗ tròn, tay phải nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ ra, hai ngón chạm nhau, đưa vào lỗ tròn tay trái rồi rãi ra ngoài