Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chừa hai ngón trỏ và giữa ra, bốn ngón đó bắt chéo nhau (phải úp lên trái).

Advertisement


Advertisement