Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ chơi trẻ em 2017


Tiếng anh: doll

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm hình dạng như chữ B, để ngang trước bụng, chân mày nhướn, mắt mở to.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác